Balczó András

 

balczo.jpg 

 

A legkisebb közös többszörös Jézus

 

A sátán azt a kötelességet rója az emberekre, hogy öljenek, lopjanak, csaljanak, hazudjanak. Nincs más lehetőség ebben a helyzetben, mint kijátszani a Jézus-kártyát. Magyarországon az a baj oka, hogy nem tudunk közös nevezőre jutni, pedig két tört szám összeadása csak akkor lehetséges, ha a nevezőben ugyanaz a szám van. A nevező nem szaporodik, csak a számláló. Legkisebb közös többszörös csak Jézus lehet, de nekünk mintha nem kellene – mondta lapunknak Balczó András olimpiai és világbajnok öttusázó, a nemzet sportolója.

– Élesen bírálta a demokrácia intézményét a Baross Társaságban tartott előadásán. Tévúton járunk?
– Voltak fenntartásaim 1989-ben a demokráciával kapcsolatban, mégis meglepett, hogy ekkorát kellett csalódnom. A jó szándékú emberek a rendszerváltozáskor azt hitték, a kezükbe veszik sorsuk irányítását. Eltelt húsz év, amelynek záróakkordja 2006. október 23. volt, amikor előre kitervelt módon szembesítettek bennünket ezzel: marha magyarok, vegyétek már tudomásul, semmi közötök nincsen a hatalomhoz, az országotokhoz, azt csinálunk veletek, amit akarunk! A demokrácia a látszatkeltés államformája, ami a pénzvilág urainak nagy lehetőség. Sokan szívják a fogukat, hogy ezt mondom, rengeteg ember próbálja elmondani, amit lát, de meg akar maradni történésznek, mérnöknek, újságírónak, tanárnak, fodrásznak, ezért végül inkább nagyon finoman melléfogalmaz, miközben nincsen más lehetőségünk, mint kimondani: azt tesznek velünk, amit akarnak. Ki kell mondani, hogy teljesen kilátástalan a helyzetünk.

 

Reménytelen is?

– Antall József azt mondta: tetszettek volna forradalmat csinálni! Mit értünk volna a forradalommal? A titkosszolgálatok rendkívül kifinomult eszközrendszerrel, provokátorokkal bármit meg tudnak szervezni: a tévészékház ostromát, 2006. október 23-át. Ha forradalmat csinálnánk, sem érnénk el semmit, odaküldenék a beépített embereket, elkezdenének törni-zúzni, és az egész ügyet félrevinnék. Csak az maradt, hogy kimondjuk azt, amit látunk, akkor is, ha ez egzisztenciális veszélyekkel jár. Jézus azt mondta: "Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem, ami pedig ezeken felül van, az az ördögtől való." Minden nemzet olyan erős, amilyen arányszámban vannak benne azok az emberek, akiknek a meggyőződésük követése fontosabb, mint a bármi áron való életben maradás. 1956 ezért volt óriási, mert kiderült, hogy Magyarországon nagyon sok hős volt. Ma mintha rosszabbul állnánk ebben a tekintetben is.

 

Az elvarázsolt nemzet

– Önzőbbek vagy gyávábbak vagyunk?
– Talán a bátorság hiánya nagyobb. 1956-ban 12 napon át egy különleges, elmesélhetetlen állapotban voltak az emberek. Ez és a forradalom így nem ismétlődhet meg napjainkban. A hatalom mostani birtokosainak egy, az etnikumok egymás ellen fordításával kirobbanó polgárháború gyönyörűség lenne. 1956-ban félelemérzet nélkül voltam ott a Sztálin-szobor lerántásánál, október 25-én az Astoriánál, ahol az emberek virágcsokrokkal szelídítették meg a tankokat. November 3-án két nővéremmel hazaindultunk a fővárosból Nyíregyházára. Autóstoppal Debrecenig jutottunk, ahol két testvérem a nagyerdei leánykollégiumban szállt meg, engem elküldtek éjszakára aludni a forradalmi tanácsra. Bementem, kaptam vacsorát, és lefekhettem a folyosón egy zárt ajtó előtti priccsre. Hajnalban orosz kiabálásra ébredtem. Az előtérben már rengeteg fegyver volt kupacban, és elvittek bennünket egy orosz laktanyába. Tizenhatunkat egy kétszer három méteres cellába zsúfoltak, ahol vezényszóra háromóránként egyszerre fordultunk egyik oldalunkról a másikra. Eközben Nyíregyházán elterjedt a híre, hogy meghaltam. Azt beszélték, hogy egy nyíregyházi öttusázót lelőttek. Szüleimhez 10-12 kilométerről jöttek kondoleálni, hogy Bandika meghalt. Valóban szívlövést kapott egy nyíregyházi öttusázó, Hegedűs István, akinek képe a régi papír húszforintoson szerepelt. Az oroszok végül elengedtek, amikor testvéreim egy tolmács segítségével elmondták, hogy mit kerestem ott éjszaka.

– 1956 csodája az lehetett, hogy a hit erősebb volt az egzisztenciális félelemnél?
– Az ember csodálatos képességgel van megáldva arra, hogy önmagát becsapja. A gőg az embert süketté és vakká teszi. Ha valaki elért valamit, és azt gondolja, hogy az az ő izzadmánya, az előbb-utóbb tévedésbe, önimádatba esik, és menthetetlenül elbukik. Jézust azt mondja: "Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek." Miért ne lehetne nélküle férjhez menni, pláne elválni, házat építeni, kocsit cserélni? De ez, ahogy Jézus mondja: a semmi. A valami az a lelki állapot, amelyet a magyar nyelv úgy fogalmaz, a boldogság állapota. A Biblia görög eredetijében a készenlét, éberség, alkalmasság állapotának kifejezése szerepel itt. Az ember ekkor szoros kapcsolatba kerül Teremtőjével, nincsen benne félelem, tanácstalanság. Cselekedetei is másként hatnak a környezetére, Jézus szavai szerint ilyenkor "elközelített" a mennyeknek országa.

– Milyen állapotban van ma a nemzet?
– Elvarázsolt állapotnak nevezném, amit a tévé, rádió, az újságok kilencven százaléka tart fenn. Manipulálják, becsapják az embereket, és elfojtják bennük a keresés bátorságát. Ezt azok működtetik, akik az anyagi javak zömét birtokolják, a túlerejük olyan, mintha Dávid állna Góliáttal szemben. A világ működését úgy érthetjük meg, hogy elfogadjuk, jelen van benne az Isten és a sátán, és mindkettőnek végcélja az ember lelkének megszerzése. Sokan azt hiszik, ha őszintévé válnak, elvesztenek valami olyat, ami a nyugalmuk forrása, ezért nem mernek igazmondóvá válni. Azok, akik a közösség ügyeiben megszólalhatnak a lapokban, a tévében, a rádióban, úgy tesznek, mint az a bokszoló, aki egy milliméterrel ellenfele álla előtt megállítja az öklét, vagy a tűzoltó, aki odamegy a tűzhöz a locsolócsővel, de abban nincsen víz. Az álság, hamisság, hazugság hatalmas kísértés az embernek, amíg fel nem ismeri, hogy őszintének lenni annyi, mint megpihenni. A színlelés halál.

A sátán lánca

– Gyurcsány Ferenc hírhedt őszödi beszédében idézte az 1956-ban elhangzott mondatot: hazudtunk reggel, délben....
– A diktatúrában, amelyben élünk, semmi lehetőségünk nincs, mindenből teljesen ki vagyunk rekesztve. Egyik elismert közgazdászunk sajnálkozva írja, hogy nem sikerült megtalálni a helyes közbeszédet. Miért? Helyes közbeszéd nincs. Nem lehet mást mondani, mint amit látunk. A kétszer kettőre nem lehet semmilyen más választ adni, mint azt, hogy négy. A Rákosi-érában, Kádár alatt háromra vagy ötre változott, a nyolcvanas évek felé 3,9-re, 4,1-re enyhült az eredmény. A rendszerváltás után a liberálisok azt mondták: kétszer kettő körülbelül négy. Kétszer kettő radikálisan, tolerancia nélkül négy, ki kell mondani, ez az egyetlen esély az előremenetelre. Az egész hatalmi rend a hazugságra épít. Hagyjuk magunkat hazuggá tenni, mert az igazmondást bünteti a sátáni hatalom, amely a pénzvilágnak az ura. A sátán lánca a pénz. Az egész nemzet abba fulladt bele, hogy beleült a hazugságokba, nem merte az életét, az egzisztenciáját kockáztatni azért, hogy a fehérre azt mondja, fehér, a koromra azt, hogy fekete.

– Folytathatnánk azzal, önt idézve, hogy Magyarország zsidó hódoltsági terület, és nincs más megoldás magyaroknak és zsidóknak, mint elfogadni Jézust Isten egyszülött Fiának?
– Évekkel ezelőtt egy élő televíziós adásban mondtam el ezt a mondatot. Utána a barátom, aki a véreskezű Kelemennek – ő írta alá Tóth Ilonka halálos ítéletét – a veje volt, és szoros kapcsolatban állt zsidó vezetőkkel, elmondta nekem, hogy az elhangzottakra annyit válaszoltak: "Igaz, amit Balczó mond, de miért kell azt kimondani." Hát, itt van a kutya elásva. Szavaimban nincsen gyűlölet, ez olyan tény, amelyet ha nem merünk kimondani, eladjuk az életünket, és maradunk a halál állapotában.

– Az átlagember erre azt mondja: na jó, ezt Balczó András olimpiai és világbajnok kimondhatja, de én büntetlenül nem.
– Nem a személyen, hanem azon múlik, van-e erő bennünk ahhoz, hogy önérdekünk rovására kövessük a szabad akaratunkat. Ehhez szükséges az a többlet, ami az Istennel való találkozással indul el az emberben. Különösen a nagy tudású emberek vannak kitéve annak a veszélynek, hogy nem akarnak a Teremtőre hagyatkozni. Az értelem alkalmatlan eszköz arra, hogy az ember érintkezésbe kerüljön Istennel. A kommunizmus maszlaga, hogy a halál után semmi nincs, és ennek megfelelően kell tevékenykedni. Olyan ez, mintha a síkfutás rajtjánál készülődők azt látnák, hogy a célnál egy sziklafal emelkedik. De ha valaki tudja, hogy az nem egy sziklafal, hanem csak egy annak látszó tapéta, az az utolsó pillanatig erőlködik, átszakítja a papírt, és győz. Egyetlen eszköz maradt a kezünkben, megérteni Jézus szavait. "Nekem adatott minden hatalom / Mennyben és földön. / Ki Istenének átad mindent, / Bizalmát csak belé veti, / Azt csudaképpen őrzi itt lent, / Ínség, baj közt is élteti. / Ki mindent szent kezébe tett, / Az nem fövényre épített." Nincs más lehetőség mint megjátszani a Jézus-kártyát a sátánnal szemben, amely azt a kötelességet rója az emberekre, hogy öljenek, lopjanak, csaljanak, hazudjanak. Az ember értelmének és szívének kapcsolata csak akkor alakul ki, ha a kettőt összeköti a hit. Magyarországon az a baj oka, hogy szerteszét vagyunk darabolódva. Nem tudunk közös nevezőre jutni, pedig két tört szám összeadása csak akkor lehetséges, ha a nevezőben ugyanaz a szám van. A nevező nem szaporodik, csak a számláló. Legkisebb közös többszörös csak Jézus lehet, de nekünk mintha nem kellene.

 

– Hosszú volt az Istenhez vezető útja?
– Amikor az ember csalódik, megrogy abban a tevékenységben, amit a boldogság forrásának tekintett, akkor megnyílik a lehetőség, hogy eljusson Istenhez, akitől a teljes és maradéktalan boldogságot kaphatja. Ha el is érjük a céljainkat, szükségszerűen csalódni fogunk. Mindenki azt várta tőlem, hogy a világbajnokságon, az olimpián jól szerepeljek. Bekerültem egy gödörbe, tudtam, hogy nem megy, nem tudok megfelelni az elvárásnak, amit kívülről akasztottak rám, és magam is tupíroztam a vágyat. Elszakadt a lelkem mélyén egy húr, úgy éreztem, alkalmatlan vagyok. Azt kérdeztem: miért nekem kell világbajnokságot nyernem? Vannak itt sokan, fiatalabbak, tehetségesebbek, mint én. Ha valaki azért szeret engem, mert olimpiai- és világbajnok vagyok, annak a szeretete nem ér semmit, engem kell szeretni, Bandit! Ebben a pillanatban azt mondtam: nem érdekel! Befejeztem a dühöngést, és elfogadtam, hogy csalódtam magamban. Csalódásban az ember rákényszerül, hogy leszálljon a lelke mélyén emelt trónról, és átadja a helyet Istennek, aki elfoglalja az egyedül őt megillető helyet. Ő azonnal fizetni kezd, de a fizetőeszköz nem aranyérem, új kocsi vagy új lakás, hanem az a lelkiállapot, amelyre teremtett bennünket. Az az ember érzése ilyenkor, hogy nincsen veszíteni valója, megérkezett. A jelen kitágul, furcsa derű lesz úrrá az emberen, és állapotszerűen éli meg a szeretetet.

Isten kegyelmére várva

– Egyszerűnek tűnik: a magyarságnak meg kell térnie!
– Az alapvető változásokhoz katartikus eseménynek kell bekövetkeznie. A történelemben számos példa van rá, hogy egy nemzet talpra állt. Finnországban a nagy ébredést az indította el, hogy egy teológiát nem végzett parasztpróféta prédikálni kezdett. Lengyelországban a 20. század elején Pilsudsky, a hetvenes évek közepe táján Lech Walesa személyiségén keresztül indult el hasonló folyamat. Ha Magyarországot Isten megszánja, ad neki egy vezéregyéniséget, aki lehet fűszeres, katona, pap vagy szódás, nem lehet tudni. Annyi bizonyos, hogy nem az lesz a vezető, akit mindenki jó szónoknak és termetre és kinézetre is megfelelőnek tart. A Bibliában sok hasonló történet van. Isten megszólítja Gedeont: te szabadítod meg a népet fogságából. Attól kezdve nem azt csinálta, ami feltétlen logikus lett volna, hanem amit Isten mondott neki. Amikor a midjaniták 130 ezres sereggel megtámadták Izraelt, Gedeon 32 ezer embert szedett össze. A harc előtt azt mondta, aki fél, menjen haza! Maradt tízezer harcos. Azokat meghajtotta a sivatagon át, megszomjaztak. A folyóhoz értek, és megnézte, ki iszik fejét a vízbe hajtva, mohón, mint a kutya, és ki az, aki a vizet markába véve oltja szomját. A mohó embereket elküldte maga mellől. Csak háromszázan maradtak, de velük a túlerővel szemben is megnyerte a csatát.

– Magyarán, hiába az összefogás, a sokak által sürgetett nagykoalíció, szakértői kormány egyebek, alázat és Istenbe vetett hit nélkül nem megy. Ebből a megközelítésből másként hat a közelmúltban megbukott Gyurcsány Ferenc mondata, amely szerint Szűz Mária levette kezét az országról, csak mi maradtunk.
– Tudom, hogy van a baloldallal "haverkodás", de ez olyan, mintha a tyúkok meghívnák baráti beszélgetésre a rókát. Baloldalinak lenni az istentagadás fedőneve. Mindenki tudja, ott azt vallják: megoldjuk a dolgokat, Isten ehhez nem kell. Az ilyen ember, az ilyen közösség a sátán potenciális alanya. A hatalom igazi birtokosait nem ismerjük név szerint. Akik általunk láthatók, azok csak a helytartók, nekik annyi hatalmuk sincs, hogy egy legyet agyoncsapjanak. Mielőtt az ország élére ültették ezeket az embereket, rablási lehetőséget biztosítottak nekik, hogy utána legyen mivel zsarolni őket. Zsarolhatatlan személy nehezen tud bekerülni abba a közösségbe, ahol valóban lehet a nemzet ügyeire hatni. A zsarolhatatlanság ennek a körnek a szemében bűn, az alkalmatlanság jele.

– A helytartók tisztában vannak vele, hogy ők helytartók?
– Félrevezetettek. Megmagyarázták nekik, hogy a módszer, amelyet követniük kell, záloga annak, hogy a világban rend legyen. Ezek az emberek bizonyára hasznosnak tartják tevékenységüket. Nem állíthatjuk róluk, hogy ne lennének intelligensek, okosak. Ezek a képességek összeférnek a gonoszsággal, de a bölcsesség nem. Az utóbbi az Isten létéről való biztos tudást feltételezi. Az angliai vonatrablás megszervezője is okos volt. A kérdés az, hogy mire használta képességeit. A késsel lehet kenyeret szelni, de arra is lehet használni, amire Hasfelmetsző Jack. A Jelenések könyve szerint megalakul majd az Antikrisztus birodalma, amelyben egy pénz és egy kormány lesz. Most zajlik a kiválasztás, ki támogatja ezt, és ki nem. Akik a nemzettudat megtörésén munkálkodnak, kiszolgálói akarnak lenni ennek az erőnek. Sokkal könnyebb egy nemzet feletti uralmat megszerezni, ha a tudata nem működik, ha kiiktatják azokat a tényezőket, amelyek a nemzettudatot formálják, növelik. Az egészségügy és a sport leépítése, a pénz megvonása ezzel függ össze. A háttérben meghúzódó hatalom szándéka kiolvasható: a faji alapon elkülönült zsidó kisebbségben különös vágyódás él Magyarország iránt. Az Európa középpontjában élő magyarság rendelkezik valamilyen felkentséggel: az egy főre jutó Nobel-díjasok, a költők száma kiemelkedően magas. Tízszer annyi dallamgyökkel rendelkezünk, mint ebben a tekintetben mögöttünk lévő második leggazdagabb ország. A jó dallamot, és a verset nem az agy szüli, az ihlet felülről érkezik. A probléma az, hogy erről a többletállapotunkról ők sokkal többet tudnak mint mi.

Pályakép

Balczó András 1938-ban született Kondoroson, a tehetséges fiatal sportoló tizenhét éves korában került a fővárosba, és a Csepel SC öttusázója lett. Két évvel később már országos bajnok, 1959-ben világbajnoki második helyezett. Világbajnoki címet összesen tízszer nyert, 1963-ban, 1965-ben, 1966-ban, 1967-ben és 1969-ben egyéniben szerzett elsőséget. Első olimpiai aranyérmét 1960-ban nyerte Rómában, a magyar csapat tagjaként, ahogyan 1968-ban Mexikóban is. Az 1972-es müncheni olimpián egyéni bajnokságot nyert. Három alkalommal, 1966-ban, 1969-ben és 1970-ben az év sportolójának választották. Kiemelkedő vívótudását jellemzi, hogy az 1968-as olimpián bronzérmet szerzett párbajtőrben, a világ élvonalába tartozó magyar vívók mezőnyében pedig 1963-ban országos bajnokságot nyert. Aktív pályafutása után Balczó András részt vett volna a magyar öttusasportban, azonban a Kádár-rendszer sportvezetése nem tartott rá igényt. Kósa Ferenc Küldetés című portréfilmjét 1976-ban mutatták be a mozik, kemény rendszerellenes tartalma miatt, három hét után levetették a műsorról. Dávid Sándor Balczó, Kocsis L. Mihály pedig Szenvedésbe ágyazott gyönyörűség címmel írt könyvet az öttusázóról. 1983 óta szellemi szabadfoglalkozású, Magyaroszágon és külföldön tart előadásokat hazáról, Istenről. Balczó Andrást öt évvel ezelőtt a nemzet sportolójának választották.

A család

Balczó András felesége Császár Mónika. 12 gyermekük van. Márton a BME áramlástani tanszéke tudományos segédmunkatársaként, Laura személyi asszisztensként, Anna biológusként dolgozik. Barna ügyvédjelölt, Bertalan környezetgazdálkodási agrármérnök, Nóra óvónő. Hat gyermek még tanul: Bálint és Sarolta egyetemi hallgatók, Gáspár érettségijére készül, Noémi és Virág középiskolások, Botond negyedik osztályos.

Sándor Csilla

Magyar Hírlap 2009. április 11. Nagyszombat napján

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.