Magatesz

top1.jpg

 

Hírek  
     
 
Befejezik imádott nemzetünk likvidálását
2009-02-16
 
Kevesen tudják, mivel a "magyar" sajtó teljes hallgatása övezi, hogy a "magyar" Országgyűlés tegnap 2007. december 17-én megszavazta az EU alkotmány helyébe lépő, ún. Lisszaboni Szerződést, amelyet csak pár napja írt alá Kovács László, és amelyről senki sem tudja, - a szavazó, felelős, öntudatos és lelkiismeretes "honatyákat" beleértve,- hogy mit tartalmaz. A neoliberális diktatúra kiépítése megtörtént. Hiába no, ők nem kérdezik meg a tavi békát, hogy lecsapolhatják-e a tavat. Lecsapolják. Diktálnak. Nekik a Magyar Köztársaság a tulajdonukat képező békás tó, a polgárok meg benne békák. Hogy lehazudták a csillagot is az égről? Hát, aki elhiszi, magára vessen. Ha nem hiszi, majd a viperák elhitetik vele, hogy az az igazság, amit éppen mondanak. Sajnálni tudjuk azokat a médiák által agymosott polgártársainkat, hogy számukra csak a HATALOM IGAZSÁGA LÉTEZIK ÉS MIT SEM TUDNAK A IGAZSÁG HATALOMÁRÓL. Nagyon sok minden megváltozott 2007. december 17-ével. Bebizonyosodott, hogy a magát szocialistának valló párt parlamenti csoportja úgy szocialista, mint ahogy a báránybőrbe bújt farkas vegetáriánus lett. Sem az értelmükre, sem a szociális érzékükre nem lehet építeni, csakis a konok önzésükre és hatalomvágyukra, a felsőbbrendűségi hitükre. Na most, az egészségügy kapcsán elkövetett szavazással bevégeztetett. Ma ez, holnap az, holnapután amaz, a lényeg marad: fogd be a szád és húzd az igát! A gépezet engedelmesen nyomta az igen gombot, minden készen áll a demokratikus diktatúra kiterjesztésére és a demokratikus szónak pusztán propaganda hazugsággá züllesztésére. MI ÉRDEKKÉPVISELETEK MÁR NEM CSAK A MÉDIÁK ÁLTAL VAGYUNK ELHALLGATVA, DE AZ ÉRINTHETETLENNEK HITT MINISZTÉRIUMOK SEM MÉLTATNAK FIGYELEMMEL, NEM DEROGÁL VELÜNK SZAKMAI ÜGYEKBEN SEM TÁRGYALNI. Az utca nem vezet sehová, élet-halál harcunkban a demonstrációnkat sorra adták el a magát hatalmas tömegek megmozgatására képes hiteltelen szerveződések. Néhány napja megadta a vezényszót a globalizáció vezérkara a 2008 évi előrehozott országgyűlési választásokra, miközben a hiteles és egyetlen magukat kiválasztottnak hirdető párt hívei vakon elhiszik a sajátként hírdetett programot. Mert azt azért szeretnek: vezetni és diktálni ez a vérükben van, ezt a hitük diktálja. Az utolsó esélyünk az, hogy elmegyünk az alvókhoz, felrázzuk őket és oktatunk, oktatunk. Hazudnak és nekünk az igazat kell hirdetni, terjeszteni. El kell menni mindenkihez, hogy kapcsolja ki a TV-t, ne olvassa el a hazug propagandát, eressze át a fülén, ha hallja. Le kell fékeznünk a korlátlan agymosást. Felrázni az embereket, hogy gondolkozzanak! Gondolkozzanak! Gondolkozzunk és a megfelelő időben döntsünk. És ha döntöttünk, akkor meg tegyük meg amit meg kell tennünk. Üzenjük meg Európának a történelem megismételheti önmagát: lehet még ima témája, hogy "Magyarok Nyilaitól ments meg uram minket"
Kárpát-medence Földi paradicsomkert
2009-01-18
 
Az itt élő népek számára menedékhely, a fennmaradás záloga Gondolatok a Kárpát-medencéről, melyeket elhallgatnak, félremagyaráznak, elferdítve tanítanak. Betelepítés Központi szerep: A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. Az égtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyen irányból jön és milyen irányba folytatja útját. Ezt a területet központi helyzetéből adódóan mindenképpen érintenie kell. Vagyis mi jelentjük Európa közepét és nem Brüsszel. Nekünk nincs miért az ún. Európához fölzárkózni. A múlt és a jelenkori történelem azt bizonyítja, hogy mindig idegen népeknek volt és van szüksége erre a területre, az itt lévő tudásra és nem fordítva ! Az energiaközpont: A Nasa kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk élőlény, melynek a szívcsakrája a Kárpát-medencében található. A Föld 7 energetikai központja közül a Pilisben(Pólus) található a Föld szívcsakrája. A kozmoszból ide érkezik az az energia, melyet a szívcsakra (valóban szív formájú) továbbít és pumpál szét a Föld egész területére. Így tudja ezt minden ősi, magas kultúrával rendelkező nép is. Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatás központja. A középkorban a Pilis olyan védett és zárt területi rendszert alkotott, melybe idegen be nem hatolhatott, a bejárás tiltott volt. (jól ismert Gertrudis királyné sorsa, aki a tiltás ellenére betette a lábát a tiltott területre. Az életével fizetett ezért.) A dalai Láma 22 évvel ezelőtt kinyilatkozta, hogy a Földön a magyaroknak energiaközpontot védő szerepük van. Brezsinszki nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években leírta: "Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak." Murád szultán kijelentette, hogy aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak. Vagyis, akié az energetikai központ, az a világ ura. Bonfini, Galeotto és IV. Béla leírják, hogy Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe . A középkorban úgy emlegették Magyarországot, hogy itt a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló . A hazánkat örök idők óta jellemző gazdagság ma is fenn áll. A bőséget jelenleg nem mi, hanem egy megszálló, idegen csoport élvezi. 2006 tavaszán a médiában bejelentették, hogy Magyarország a Föld 25 leggazdagabb országa közé tartozik! Ezt a hatalmas mértékű jövedelmet mi nem az olaj kitermelésének búsás hasznából értük el. Ez az előkelő hely a magyarság kemény munkájának eredménye. A hazánkra jellemző kedvező adottságok miatt nem véletlen, hogy a történelem során folyamatosan a Kárpát-medence volt mások számára a megszerzendő és vonzó földterület . Nagy Sándor hódító hadjáratának célja valószínűleg a Kárpát-medence és ezen belül a Pilis elfoglalása volt. A Pilisben akarta felépíteni a Nap palotáját . Tudta, hogy a Kárpát-medence megszerzésével a világ legnagyobb uralkodójává válhat. Szerencsénkre nem ért célba, útközben meghalt. A tatárok, a törökök, a Habsburgok, a németek, az oroszok mind ugyanezzel az irigységgel és sokszor gyűlölettel gondolkodtak és cselekedtek földünk megszerzése érdekében. És ez ma sincs másképp , a helyzet semmit nem változott. Trianon átkaként megszüntették a királyságot, az ősi földeket a nemességtől elkobozták, majd államosították. A parasztság földön futóvá vált. Az egy kézbe került állami földeket ezt követően könnyű volt (az elaltatott és elvakított néptől) privatizálni, kiárulni . Privatizálás: A jelenlegi kiárusítással végleg ki akarják húzni lábunk alól a talajt, a magyar anyaföldet. Az idegenek folyamatosan megkaparintják földjeinket és minden fontos, központi intézményünk irányítását. Ma a magyar föld megszerzése, kiárusítása idegen népek számára potom áron történik. Ami nem kerül a privatizáció kalapácsa alá, azt az idegen tulajdonban lévő bankok szerzik meg a föld jelzálog terhelésével. Olyan helyzetet teremtenek, melyben minél többen kényszerülnek hitelfelvételre, majd a minél nagyobb munkanélküliség és elszegényedés miatt egyre többen kénytelenek megválni földjüktől és azt az idegenek kezébe átadni. A gazdák fizetésképtelenségük esetén elveszítik földjeiket, melyet őseink vérükkel védtek és arról soha, semmilyen körülmények között nem mondtak volna le. 2006 őszén a gazdákkal megkötött szerződések ellenére nem vették át a megtermelt kiváló minőségű gabonát. Ez azt jelenti, hogy a termelők elestek az éves árbevételtől és csődbe, vagy csőd szélére jutottak. Csődhelyzetben pedig a jelzálogterhelés miatt az idegen kézben lévő bankok kaparintják meg földjeiket. Feltételezhető, hogy szándékosan történt szerződésszegés. A szőlősgazdákat arra buzdítják, hogy vágják ki ősi szőlőültetvényeiket és adják el földjeiket. A termelőket olyan megélhetési nehézségek gyötrik, hogy végső kétségbe esésükben a pénzt választhatják. Ha így döntenek, ezek a földterületek is idegen kezekbe kerülnek. Az őszi szüret idején, folyamatosan helikopterek köröztek az ültetvények fölött. A gazdát és a segítő rokonságot, a barátokat azzal a felkiáltással büntetik meg, hogy ők munkavállalóknak minősülnek és ezért kötelesek adót fizetni . Ez egy újabb olyan trauma a földtulajdonosoknak, mely a földtől való megváláshoz vezethet. A parlagfűről elterjesztették, hogy minden allergiás megbetegedés fő okozója, holott valójában "teljesen ártatlan". Helyette bármelyik más mezei növényt is kikiálthatták volna főbűnösnek. Aki földdel rendelkezik, az tudja, hogy bármelyik nap bármikor és bárhol kidughatja fejét a növény a föld alól. Képtelenség egy nagyobb területen folyamatosan ellenőrizni feltűnésüket. Akinél parlagfüvet találnak, az akár több milliós pénzbírságra is számíthat. Ezzel újra elérték céljukat: a gazdák nem bírják a büntetést kifizetni, nem érdemes a földet a nevükön tartani, így megválnak tőle. Nem, vagy keveset beszélnek az allergia valódi okairól: pl. a vegyszerezett élelmiszerekről (70 %-ban felelős az emberi szervezetben lerakódott mérgekért, ami az allergiás megbetegedések fő oka!), a génkezelt szójáról, a rákkeltő levegőjű városokról, arról a hatalmas mennyiségű kemikáliáról, melyet naponta használ és magára ken az emberiség, ideértve a bőrön keresztül felszívódó ruhaöblítőket, a vegyi parfümöket, dezodorokat, különféle kozmetikai szereket, stb. Ez utóbbi mérgeket naponta, folyamatosan, hatalmas összegeket áldozva reklámozzák, kínálják a kereskedő hálózatok. Becslések szerint, amennyiben a kiárusítás, a földtől történő el-és megválás, a kényszerűségből történő eladások üteme a közeljövőben a jelenlegi tempóban folytatódik, ill. nő, abban az esetben a megmaradt magyarországi földek többsége rövid időn belül, akár néhány év alatt idegen kézbe kerülhet! A felvásárlások gőzerővel történnek. A magyar lakosság túlnyomó része még ma sem gondolta végig ennek katasztrofális következményeit! Holnap-holnapután a térképek idegen földtulajdont jelezhetnek. A térképeken a Magyarország feliratot szándékoznak eltörölni! Ne adjuk oda őseink földjét! Hatalmas árat kell fizetnünk érte! Vilder Penfild professzor: A 60-as években a kaliforniai egyetemen a Rockefeller alapítvány megbízásából kutatásokat végzett azzal a céllal, hogy az emberiség génállományában domináns géneket keressen ek. Olyanokat, amelyek a többit képesek elnyomni, vagy azok fölé emelkedni és az emberi személyiséget és képességeket meghatározni . Két ilyen gént találtak. Egyik a semita, melynek képviselői a zsidók . A másik meghatározás úgy szól, hogy legjellemzőbb képviselői a Kárpát-medencében élő, magukat magyarnak nevező népcsoport. Az egyik csoport elnyomó, a másik felemelő képességekkel rendelkezik. A magyarság soha nem volt képes más népek elnyomására. Nem volt célja, hogy leigázzon és elfoglaljon másoktól területeket, hogy kiirtson ezért egész nemzeteket (indiánok...). Nem vette el más népek földjét. A magyarság alapvető képessége és feladata más népek felemelése. A múltban ez nem jelentett problémát. A jövőben őseink útját járva, az ő példájukat kell követnünk! Betelepítés: A közelmúltban hazánkban nyilvánosságra hozott betelepítési terv és a milliós-több milliós nagyságrend valós információ. A keletről érkezőkre való hivatkozás miatt sokan, túlnyomóan csak a kínaiakra gondolnak és ez eltereli a figyelmet arról a fajról, melynek betelepítése már megkezdődött. Az 500.000 zsidó betelepítésére vonatkozó megállapodást Orbán Viktor, Medgyessy Péter, Mádl Ferenc, Hiller István, Dávid Ibolya, Áder János, Pokorni Zoltán és Kovács László Izraellel 2004. április 14-én aláírta. (A szélsőséges izraeli Likud: a Fidesz testvérpártja) Jelenleg ennek a számnak többszörözése a tényleges terv. A milliós nagyságrend erről szól. Szó nincs arról, hogy itt bárki is a magyarság 50 év múlva esedékes nyugdíjellátását akarná megoldani az újonnan betelepítettek munkájából. A 2007-es betelepülési törvény szabad utat biztosít ezeknek a bevándorlóknak. Az erdélyi magyarság mégis ki van zárva, számukra különböző előírásokkal gátolják és nehezítik a betelepedést. Népirtás: Ahhoz, hogy ma idegen népek letelepedéséhez alkalmassá váljon ez a terület, az őslakosság számát különböző megszorító intézkedésekkel, konvergencia programmal, a gazdaság, az egészségügy teljes romba döntésével csökkenteni kell . A hiányt a betelepítendő idegenek fiatal generációjával szándékoznak feltölteni. Horn Gyula és a jelenlegi kormány is nyilvánosan kijelentette, hogy a Kárpát-medencében túl sok a 10 millió magyar. Senki ne ringassa magát abban a tévhitben, hogy az Unió majd megvéd minket. "Olyan szekeret tolunk, mely minket akar elgázolni!" Simon Peresz: Izraeli miniszterelnök 2007. október 10-én a Telavivi Hilton szállóban egy kereskedelmi összejövetelen kijelentette: Mára az izraeli gazdaság olyan hatalmas eredményeket ért el, hogy az izraeliek többek között fölvásárolják Magyarországot. Tervek: Az elkövetkező 15-20 évben több millió zsidó továbbá kínaiak betelepítését tervezik, és a romák számának növelését . Vagyis a tervek szerint 15-20 év múlva az országban izraeliek, kínaiak és a romák tömegei lesznek. Az izraeliek megkapják a magyar állampolgárságot (az erdélyi magyarok pedig nem!), a letelepedési engedélyt és ideérkezésükkor kész lakásokba költöznek. A maradék magyarság pedig az izraeliek kiszolgálásához és eltartásához szükséges. A hazai lakosság még ma sincs tudatában annak, hogy attól, hogy valaki magyarul beszél, még koránt sem biztos, hogy gondolkodása és szíve is magyar. A korábbi betelepülések miatt az új zsidó generációk már itt születtek, tudják, ismerik és beszélik nyelvünket. Bőrük színe is fehér és többnyire nem hangoztatják származásukat. Ezzel tévesztik meg a naív magyarokat. Természetesen senki nem ítéli el a becsületes munkából élő és nem elnyomó szándékú zsidó közösséget! Milyen jövő vár ránk, ha a fentieket továbbra is közönnyel nézzük és beletörődve elfogadjuk? Valószínű az erőszak és a bűnözés elterjedése. A munkahelyek hiányának fokozódása, tömeges kizsákmányolás , az egészségügyben a még fennmaradt kórházakban az izraeliek védelme mellett a magyarságnak alig jut majd ellátás. Számukra nem munkalehetőséget ígérnek Izraelben. A romákon kívül ránk vár az ő eltartásuk is. . Ha mégis dolgoznának, akkor a magyarok veszítik el munkahelyeiket azért, hogy számukra előnyös pozícióban és helyeken előnyt biztosítsanak (Ma már döntően ez a jellemző ! Gondoljunk a kíméletlen és zsarnokként viselkedő cégvezetőkre, irányítókra.). Az életben maradó és nem disszidáló magyarságnak a szolganép szerepét szánják . A már agyongyötört magyar lakosságot ez alapjaiban rendíteni meg, minden tekintetben. És: "Ha valakinek ez nem tetszik, annak el lehet menni ebből a k. országból! " Mondta ezt az őslakosságnak egy olyan valaki, akinek nem volt elég a rabolt vagyona, vezér is akart lenni, és mindegy hogy jobb-, vagy baloldalról beszélünk. Egy kalap alá tartoznak és egy tányérból esznek mindannyian. A kormány tagjainak zsidó származására a Kossuth téri események során hosszú, percekig tartó névsor felsorolásával próbálták a jelenlévők figyelmét felhívni. Ez a médiában botrányos visszhangot váltott ki. Itt nem antiszemitizmusról van szó, hanem a valóság és a tények nyilvánosságra hozásáról. Az igazsághoz minden embernek alanyi joga van. Magyarország ma a külföldiek számára még mindig a legjobb befektetési lehetőség. A Kárpát-medencében más államokban befektetett tőkéikhez viszonyítva, szinte minden ágazatban a legnagyobb hasznot, bevételt, jövedelmet termeljük mi, a legtöbbet dolgozó és a legtöbb adót fizető magyarok. A privatizálás eredményeként a külföldiek zsebét "tömjük zsírosra", míg mi nyomorgunk saját kínunkban. Kereskedelmi, pénzügyi központtá váltunk, mely intézmények többsége izraeli kézben van. Több bank van ma Magyarországon, mint a lakosság létszámához viszonyítva bárhol a világon. Ezzel nem a jobb kiszolgálást teszik a részünkre elérhetővé, hanem a maguk számára, saját hasznukra a hatalmas mértékű uzsora kamattal a minél nagyobb "népnyúzást" valósítják meg. Egy utunk lehet , mely előre visz. Ez a jobb-, vagy baloldal teljes kizárásával, kizárólag a magyarság érdekeinek szem előtt tartásával történhet. Magyarellenesség: Tisztában kell lennünk azzal, hogy a lecsatolt területeken folyó és az utóbbi időben felerősödő magyarellenesség nem a véletlen, hanem szándékos uszítás eredménye. A jelenlegi kormánnyal rokonlelkű osztrák vezetés még mindig nem mondott le a magyar területekről. (Lásd a Habsburgok származását.) A szlovákok maguknak követelik csonka hazánk északi, hegyvidéki tájait. 2006-ban szlovák vezető nyíltan hangoztatta, hogy tankokkal kell bemenni Budapestre, és porig kell azt rombolni. A magyarverések rendszeresek. Nemzetgyilkosság és népirtás: A lakosság csökkentésére bevezetett néhány módszer példaként: "Védő"oltások alkalmazása már kicsi, csecsemőkortól kezdve. Ma már több tanulmány foglalkozik azzal, hogy az oltások milyen mértékben károsítják a kisgyermek immunrendszerét és csökkentik saját védekező rendszerének energiaszintjét. Olyan betegségek ellen adják, melyek ma már nem léteznek, vagy előfordulásuk a világ távoli helyein igen ritka. Vagyis a népesség túlnyomó többsége soha életében nem lesz veszélyeztetett, de szervezetét már életének kezdeti szakaszán legyengítik. Elterjesztették az ingyenes védőoltásokat a megfázásos megbetegedések ellen . Ezeket ingyen adják a gyermekek és a nyugdíjasok részére. A lakosság nincs tudatában annak, hogy a szervezetet ezek az anyagok is nagymértékben mérgezik és gyengítik. Ha kevesebben élik meg egészségesen a felnőttkort, az kedvező a világuralmi helyzetben lévőknek , az egészségügyi maffiát működtetőknek. A népszerűsítésre a média rendszeresen "szárnyai alá vesz" 1-2 megfázásos esetet, és erre a néhány példára hivatkozva, rémhírként ijesztget azzal, hogy az influenza valamelyik vírusa rövid időn belül megtámadja a teljes ország népességét. Hosszú évekre visszamenően bizonyított, hogy nagy, esetleg néhány áldozattal járó járványok kb. 37 évenként fordulnak elő. De ebben az esetben sem a lakosság kihalásáról van szó! A lábon kihordott, kezeletlen megfázásnak lehetnek szövődményei. Ezek az előfordulások mégis, csak töredékei azoknak a tragikus eseteknek, melyek az oltások mellékhatásai miatt rendszeresen előfordulnak. Lebénulás, egyéb idegrendszeri, vagy más megbetegedés több esetben is előfordult. Azt is világosan lehet látni, hogy a beadott injekciók ellenére minden évben vannak járványos időszakok és megbetegedések. Ezek az oltóanyagok csak 1-2 vírus ellen hatnak, a többi megszámlálhatatlan korokozó ellen nem, tehát alkalmazásuk fölösleges. Az újonnan megjelenő vírusok ellen pedig senkit nem véd meg semmilyen vegyi anyag sem. A lényeg: az immunrendszer legyengítésére szolgáló vakcinákat az állam ingyen, térítésmentesen biztosítja, az életmentő és valóban gyógyító szerekhez pedig magas, vagy elérhetetlenül drága áron lehet hozzájutni. Ez az aránytalan árkülönbség jellemzi az élelmiszerek árát is. Minél olcsóbb és minél többet reklámozott egy étel, annál biztosabb, hogy nem emberi tápláléknak való és minél egészségesebb, annál drágább, pl. bioélelmiszerek előállítása. (Az ingyenesen osztogatott újságokat sem jótékonyságból kínálják. Céljuk a tömeges félretájékoztatás.) A jelenlegi kormány tudatosan, terveiknek megfelelően, a népesség további csökkentése érdekében 2007-ben jóváhagyta a 18 évet betöltött nők esetén a teljes meddővé tételt. Életük későbbi szakaszában hiába gondolják meg magukat, az már késő lesz. Divattá tették a csípőnadrágot. Hordása miatt ideje korán olyan nőgyógyászati gyulladások, felfázások keletkezhetnek, melynek eredménye meddőséghez vezethet. Európában nem véletlenül, hazánkban engedélyezték először az abortuszt. Az utolsó 50 évben 6-7 millió magyart saját magyar anyáink és a társadalom ítélete alapján a nemzet ölt meg. Anyaméhen belül mi magunk irtottuk a magyarságot!!! Ha ez nem így történik, ma legalább 20 millió magyar élhetne a Kárpát-medencében. Kizárólag az abortuszokra nincs várólista! A gyermekgyilkosságot azonnal engedélyezik, míg az életmentő, pl. szívműtétekre akár több hónapot is várni kell! Ma az abortuszra a karriert sokszor hozzák föl indokként. Vagyis a pénz, az öncélú siker fontosabbá vált, mint a családépítés. El kellene gondolkozni azon, hogy az esetleg elért anyagi haszontól még soha nem lettek boldogabbak a magyar családok. A minél több pénz megteremtése egyre több időt vesz el a már megszületett gyerekektől. Eredmény a családok tömeges szétesése, felbomlása, a gyerekek depressziója, elzüllése. Ma sajnos, már az alapvető megélhetés biztosításához is lényegesen több, mint 8 órát kell dolgozni, ami a családok felbomlásához vezethet. Megfelelő tájékoztatással még nem késő a folyamatot megállítani! Kivétel nélkül, minden magyar felelős a fiatalság, az új generáció felvilágosításáért és a nemzet megmentéséért! A magyarok nem az anyagi gazdagság elérésétől lesznek boldogok! Génjeink nem az anyagi siker elérésére vannak programozva! A magyarságnak más feladatot szánt a Teremtő! Ezért nem érdemes és fölösleges másokon átgázolva, mindenáron az anyagi siker elérésére törekedni. "Mag"unkra számíthatunk: És szinte "büntetésként" (?!)újból magunk vagyunk, mint a történelem során eddig sokszor és megint csak magunkra számíthatunk. Saját, ütközetképes hadseregre már nem, mivel azt korábban szándékosan leépítették. A magyarságnak újra kell értékelnie önmagát és önmagára kell találni. Akkor majd a múlthoz hasonlóan mások igyekeznek felzárkózni ahhoz a kivételes tudáshoz, melyet mi képviselünk. A történelem nagyjaitól idézve: Napóleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, hogy mit tegyen a magyarokkal. Talleyrand válasza: "Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék a múltjukra . Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz! A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét." A Székelyek már Attila halálakor tudták, hogy az ország felbomlott egysége kizárólag egy módon menthető meg: "A nemzet fennmaradásának egyetlen módja, ha nem szakadozunk el egymástól! A jövő csak erős nemzettudattal tartható és valósítható meg." Zrínyi Miklós: "A magyar, ha mástól vár segítséget, elpusztul!" József Attila: " Adj magyarságot a magyarnak!" Gróf Széchenyi István: "Minden nemzetnek olyan kormánya van, minőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor a nemzet aljas, vagy műveletlen." Viktor Hugo: "Magyarország a hősök nemzete . Magyarország az a hősiesség megtestesülése." A nepáli papok: 2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a Földért. Most "vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt." A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője magyarországi tartózkodása idején így szólt a magyarokhoz: "Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!" A Dalai Láma üzenete a magyarokhoz: A XIV. Dalai Lámával Izing Róbert és Janzsó Viktor 2006. 10. 11-én készítettek interjút. " Magyarok! Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehetőség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményező képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk! Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbálkozást jelent. Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem, dolgozzanak továbbra is keményen és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák szem előtt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják . Az emberek sokszor - és ez a politikusokra különösen igaz- elvesznek az apró részletekben. Ez nem helyes. Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Köszönöm." Bízzunk magunkban és abban, hogy "megtáltosodni" kizárólag táltos nemzet tud. Táltos nemzetről pedig csak a magyarság beszélhet. Merjünk végre nagyok lenni, büszke fővel őseink kitaposott útját járni! Lelkiségünkkel, hitünkkel, igaz magyarságunkkal feltámadni! "Aki kér, annak adatik, aki zörget, annak megnyittatik, aki keres, az talál!" Itt az ideje a fölébredésnek !!!
Globalizáció vagy amit akartok
2009-01-17
SZABADON GYILKOLNI 4. RÉSZ 2008 február 16 - szombat, 13:01 L88
 
Az előzőekben megtárgyaltuk, hogy a globalizációban érdekelt gazdasági és politikai elitnek célja az indirekt népirtás, és ezen keresztül a liberális gazdasági rendszer fenntartása, mivel ez a fajta gazdaságpolitika nem képes ennyi embert eltartani a Földön. C s a t h Magdolna egyetemi tanár fordításában jelent meg a csak külföldön (ott is méregdrágán!) kapható kötet magyarnyelvű fordítása. Ennek rövidített (szerkesztett) változatát olvashatják itt Önök. Hazánk kistérségeiben és régióiban mindössze a terület 13%-a tartozik a kiugróan fejlődő országrészek közé - ezeken a területeken az ország mindössze 17%-a él. A területek 38%-a, illetve a falvak 36%-a ellenben a krízishelyzetű települések közé tartozik, ahol viszont a lakosság közel 30%-a lakik. Közel 600 000 ember pedig gettósodó falusi településeken tengeti napjait. A kormány célja, hogy nincstelen, erkölcsileg, fizikailag legyengült városi tömeg jöjjön létre, hiszen ők megvásárolhatók, és könnyen befolyásolhatók. Az emberek nagyrésze már így is a városokba kényszerül munkába járni, mert a falvakban nem találnak megélhetési forrást. Ezenkívül ha megnézzük a koalíció jelenlegi intézkedéseit, a vasúti vonalak bezárását, a buszok járatainak csökkentését, akkor jól láthatjuk, hogy közvetve bár, de mégis rákényszerítik az embereket az otthonuk elhagyására és a várostól való közvetlen függésre. Azt pedig pszichológiai kutatások is kimutatták, hogy minél távolabb van a munkahely az otthontól, annál frusztráltabb és feszültségektől terheltebb lesz az emberek élete. Egészségügyi intézmények leépítése a szegény országokban, kórháziágy-csökkentés, és orvosok számának csökkentése, egészségügy-privatizáció: 2006-tól kezdve a Gyurcsány-kormány nekilátott az eü. privatizációjának. Hangzatosan "rendrakás"-nak nevezték el ezt a folyamatot. Egyrészt a gyógyítók első és legfontosabb bázisára, a háziorvosokra helyeztek olyan terhet, hogy egy háziorvosi rendelés már titkári robottá degradálódott a rengeteg papírmunka és az állandóan a kapukban leskelődő ellenőrzések miatt. Ezért aztán a családorvosok nem tudják ellátni a területükön levő betegeket. Az orvosok létszámának csökkenését pedig azzal érik el, hogy a végzett doktorok 60-70%-a külföldre kíván menni dolgozni, miközben minden szakterületen komoly fennakadások vannak. A reformnak hívott mészárszéken pedig rettegő betegek bíznak abban, hogy időben szakellátásra kerülnek. (Koszorúér-műtétre várók esetében pl. 2-3 év is lehet a várakozás ideje!) A kormány jó eséllyel bízhat abban, hogy ezeknek a betegeknek jórésze el sem jut a műtétig, mert meghal. Január 1-től életbe lépett a mentés és a betegszállítás szétválasztása, amely azonnali káoszba torkollt. Fontos megemlíteni, hogy a fejlett országok csodájára jártak a Magyar Országos Mentőszolgálatnak, mert sehol a világon nem volt ilyen jól összehangolt rendszer a betegszállítás és a mentés között. Differenciált beteggyógyítás; azokra koncentrálni, akik tudnak fizetni. Ez a tervük, az egyik leghatásosabb, még nem lépett érvénybe. Amennyiben sikerül mégis keresztülvinni ezt az elképzelést (a magyar országgyűlés II. 11-én már meg is szavazta! cj), úgy a magyar társadalom eddigi élete egyik legsúlyosabb problémája elé néz, ami akkora, hogy kártékony hatásai előre jelezhetetlenek. De mivel tudjuk, hogy a cél a népesség csökkentése, ezért képzelőerőnket igénybe véve láthatjuk a veszély súlyosságát. Az Európa Unió maga nyilatkoztatta ki, hogy a Kárpát-medencében 7 millió magyar lenne ideális. Jelenleg 10 millióan vagyunk. Ki lesz az a 3 millió, aki 2020-ig az életét adja a globális nagyvállalatokért és a Gyurcsány-rezsimért? Ön? Vagy az addigra megöregedő gyermeke? Netán a meg sem született unokája? A gyógyszerárak erőteljes növelése; így a szegények, köztük a nyugdíjasok csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jutnak hozzá a számukra szükséges gyógyszerekhez. Ebben a fejezetben a Demokratában közölt írás (Csath Magdolna fordításában) leírja, hogy hála az inflációval egyidejűleg egyébként is meghirdetett komoly áremeléseknek, a gyógyszerek árai lényegesen, mégpedig több mint 30%-kal emelkedtek! Ez minden beteg emberre hatalmas anyagi terhet rak. Ezenkívül a betegvizsgálatokra szánt keret jelentősen csökkent, míg a vizsgálatok várakozási ideje sokszorosára nőtt. A kényszerben levő orvos, ha már vizsgálni nem tud, egyet tehet: gyógyszert ír fel! Vagyis gyakran csupán a szerencse dönti el, hogy a beteg a megfelelő gyógyszert kapja-e a betegségére, amiben szenved. A gyógyszerek sokszor csak a tüneteket kezelik, és ebből kifolyólag az igazi betegséget még mélyebbre nyomják. Talán emlékszünk még H o r v á t h Ágnes kijelentésére: "...a gyerek a gyógyszertől gyógyul, nem a jó levegőtől." De az AIDS és a tuberkolózis terjedése is jól segíti a népességcsökkentési terv végrehajtását. Magyarországon alig vannak felvilágosító programok. A tbc-szűrés pedig csak elvétve kötelező. Hazánk már az élmezőnyben jár Európában a tbc-megbetegedéseket illetően. A drogok legalizálása, avagy: ha valaki drogtól akar meghalni, miért akadályozzuk meg ebben? Az SZDSZ könnyűdrog-legalizáló programja szerencsére elutasításra talált. Valószinüleg
- más formában később még megpróbálják ezt a kérdést is visszacsempészni. (Gondoljunk csak az SZDSZ-beli Kendermag Egyesületre). Miközben valamennyi nyugati országban belátták a drogok engedélyezéséből eredő hatalmas méretű kártételt, nálunk erre fittyet hányva gyakran hallgatólagosan "félrepillantanak" a probléma láttán. Környezetszennyezés, levegőszennyezés: A globalizáció hatásai az ezt vizsgáló tudósok szerint hazánkat jelentős mértékben sújtják. A vizsgálatok alapján a Kisalföld területe elsivatagosodik, az ott élő emberek még nem tudják, hogy onnan nekik nemsokára menniük kellene. De hova, merre menjenek? Jelenleg már most! - 40 millió környezeti menekült ember van, számuk 2050-re pedig meghaladja majd a 150 milliót! Ebből járványok, etnikai villongások fognak kialakulni, amelyek nem kerülik el hazánkat sem. A környezetvédelmi "ESTI MESE" pedig a legjobb lehetőség hatalmas vagyonra szert tenni. Ez az ipar a pénzmosás csúcsai közé tartozó ágazat. Miért? Mert a költségvetésből súlyos milliárdokat lehet ezen a címen kihasítani. Az így megszerzett közpénzeket pedig arra költik, amire csak akarják, mert a környezetvédelmi eredményeket szinte lehetetlen kézzelfoghatóvá, láthatóvá tenni. Az már említésre sem méltó, hogy a Gyurcsány-kormány nemsokára befejezi már a magyar vízkészletek külföldi kézbe adását. (E sorok írója 30 évet dolgozott az egyik budapesti közmű vállalatnál, állítja, hogy Budapest szennyvizeinek mintegy 70-80%-a ma is tisztítatlanul ömlik a Dunába!) Közben pedig szép lassan csökken az átlag-életkor, és növekszik az egészségileg legyengült populáció. Eközben leplezetlenül hangsúlyozzák, hogy elöregszik a társadalom. Ki tartja el a leendő nyugdíjasokat? Az a fiatalság, aki a jelenlegi diktatórikus rezsim szárnyai alatt nő fel? Nem kell aggódni! - a fent felsoroltak észrevétlenül rendezik majd ezt a kérdést is.
2009-01-17
Képesek leszünk a váltásra? A FEHÉR PROGRAM Magyarország felemelkedésének vagy lesüllyedésének kérdése végső soron a magyar Parlamentben dől el. A Magyarországért Párt programkönyvéből, a Síklaky István: LÉTBIZTONSÁG és HARMÓNIA című munkájából 3.5.1. A Fehér Program kiindulópontja Abból a tényből indulunk ki, hogy Magyarországon mindig is termett annyi ennivaló, ruhának való, fedélnek való, hogy senki ne éhezzen, tisztességgel öltözködhessék és lakhasson. A baj mindig csak az volt, hogy egy élősdi réteg rátelepedett - hol tankokkal, hol mással - a dolgozó emberekre, és - saját dologtalan pazarlásuk, hatalmi törekvéseik érdekében és még isten tudja, mi célból - megfosztotta a nép többi, túlnyomó részét munkája gyümölcsétől. Ez vélhetően minden közgazdasági elemzés nélkül is nyilvánvaló mindenki számára, aki valamelyest ismeri Magyarország gazdaságföldrajzát és történelmét. Vélhetően e tárgyi feltételekből adódóan lehetséges az 1989-90 évek (a "vadkapitalizmus" fellépése előtti utolsó évek) fogyasztásának, illetve az ezt lehetővé tevő reálkeresetnek a megkétszerezése. Ismeretes, hogy e szöveg írásakor (2003-ban) a magyar termelőkapacitás jelentős része kihasználatlan: bevetetlen földek, félgőzzel termelő üzemek, oktalanul megszüntetett, itt-ott még nagyobb befektetés nélkül helyreállítható kisebb-nagyobb termelőegységek, nagyszámú, rendszeres munka nélkül tengődő, képzett munkaerő. Ha tehát megnő a fizetőképes kereslet, várható, hogy - a termelésbővítést segítő hiteltámogatással (lásd a Létbiztonság és harmónia c. programkönyv 2.3.4. pontját) - a vásárlóerő mértékében megnövekszik az alapvető cikkek hazai termelése is. Következésképpen a programot azzal kell indítani, hogy érezhetően megnöveljük a kiskeresetű emberek jövedelmét. Mivel ezeknek az embereknek egészséges élelem-szükséglete messze nincs kielégítve, a többletjövedelmet zömmel élelmiszerre fogják költeni. Az eladásra kerülő élelmiszerek nagyobbik része még - a "globalizálás" ellenére - amúgy is hazai termék, de viszonylag egyszerű technikával elérhető, hogy a jövedelemtöbbletet teljes egészében magyar termékek vásárlására fordítsák. Ez javítja az agrárnépesség, rajtuk keresztül a nem agrár kis- és középvállalkozók életszínvonalát is, és csökkenti a munkanélküliséget. A szerves fejlődés elvét követve célszerű az 1989-90-es jövedelemszint kétszeresére való növelést fokozatosan, elképzelésünk szerint évi 20%-os emelésekkel, 4 évre elosztva megvalósítani. 3.5.2. A vásárlóerő ugrásszerű megnövelése Mint már megállapítottuk, az alapfeltétel a hatalomváltás: valamelyik soron következő választáson - nevezzük ennek évét X-évnek - a választópolgároknak olyan országgyűlésre kell bízniuk az ország dolgát, amelynek többsége elkötelezte magát a természetes társadalmi rendet megvalósító fordulat mellett. Így lép szolgálatba a fordulat kormánya. A fordulat kormánya által benyújtott X+1-ik évi költségvetés tehát 20%-kal megnöveli a közpénzekből fizetett béreket (a köztisztviselők, közalkalmazottak, egészségügyiek, pedagógusok, postások, tömegközlekedésiek, rendészeti szervezetekhez tartozók stb. bérét), valamint a nyugdíjakat és a családi pótlékot, a törvény záradékában pedig az Országgyűlés kinyilvánítja azt az elhatározását, hogy a következő években megismétli a 20-20%-os emelést, mindaddig, amíg a negyedik évben minden, a költségvetésből húzott reáljövedelem (tehát a vásárlóerő) el nem éri az 1989-90-es szint kétszeresét. Ez - az eltartottakat is figyelembe véve - a lakosság közel felét közvetlenül érinti. (Látni fogjuk, hogy az ehhez társuló lépések ezt a többlet-vásárlóerőt a hazai termékekre irányítják.) Azok bére, akiket nem közpénzekből fizetnek, az úgynevezett "versenyszféra" dolgozói, a piaci törvények nyomására nagyjából ugyancsak el fogják érni ezt a szint et, a hazai termékek iránti kereslet növekedése folytán pedig megnövekszik a gazdálkodók és a nem agrár kis- és középvállalkozók tiszta jövedelme is. A tisztes jólét tehát általánossá válik. 3.5.3. A vásárlóerőt a hazai piacra tereljük Lássuk, hogyan irányítja a Fehér Program a közpénzből fizetettek többlet-vásárlóerejét hazai termékek vásárlására. A fordulat kormánya létrehozza a MAGYAR ÁRUK BOLTHÁLÓZATÁT. Ez meglévő boltokból - köztük akár szupermarketekből - önkéntes csatlakozással megalakuló hálózat. A kormány kidolgoz egy hálózati (franchise) szerződés-formulát, amelyben kötelezi magát arra, hogy a közpénzekből fizetett bérek 20%-os emelését, meg a nyugdíj- és családipótlék-emelést nem készpénzben, hanem "fehér kártyákon" adja ki. (A fehér-kártya nem más, mint az ismert - vásárlásra is használható - bankkártya egy fajtája, sajátos szerepét hamarosan látni fogjuk.) A közpénzekből jövedelmet húzók számára nyitnak egy-egy "lakossági folyószámlát" egy általuk választott bankfióknál. Ezt a továbbiakban fehér-bankszámlának nevezzük. A kedvezményezetteknek fizető állami szervezetek a 20%-os emelés összegét hónapról-hónapra a fehér-bankszámlákra utalják. A fehér-bankszámlák tulajdonosai kapnak egy-egy fehér-kártyát. A Magyar Áruk Bolthálózatához kapcsolódó üzletek a csatla kozási szerződésben kötelezik magukat arra, hogy az ilyen kártyával fizetőknek csak magyar árukat szolgáltatnak ki, azaz, olyan árukat, amelyeknek termelői ára - mondjuk - legalább 80%-ban magyar munkáért fizetett bérből, illetve magyar állampolgárok (vállalkozók, gazdák) vállalkozói jövedelméből tevődik össze. (Ez láncolatban értendő, tehát pl. a magyar anyagban, a belőle gyártott alkatrészben, és a belőle szerelt végtermékben foglalt magyar munkabérek ill. vállalkozói jövedelmek a végtermék "magyar" minősítése szempontjából összeadódnak.) 3.5.4. A "fehér-pénz" forgásának biztosítása A Fehér Program sikeréhez szükséges, hogy mindenki, aki havi fizetésemelésként fehér számláján megjelenő összeget ("fehér-pénzt") kap, ezt a fehér-pénzt még az adott hónapban magyar áruk vásárlására fordítsa, vagy ha ezt nem teszi, azaz megtakarít, akkor ez a pénz magyar árut előállító vállalkozókhoz/gazdákhoz kerüljön, hogy fejlesztésre, termelésbővítésre fordíthassák. Ennek az egészséges pénzforgásnak az ösztönzésére minden kedvezményezett azzal a feltétellel kapja meg a havi keresetnövekményt (a "fehér-pénzt"), hogy ha a hónap végéig nem költi el, vagy nem helyezi el egy évre lekötött takarék-számlára, a hónap végén a fehér-bankszámláján maradt pénz 1%-át "pénztartási díjként" levonják. És ez ismétlődik hónapról-hónapra. (Ez az összeg a hiteltestületek által a pályázatokra szétosztható hitelkeretet növeli.) Ha tehát valaki valamilyen tartós fogyasztási cikkre, vagy más célra gyűjt, jól teszi, ha utasítást ad a fehér bankszámláját vezető pénzintézetnek, hogy a bankszáml án maradt fehér-pénzt írja át egy évre lekötött takarékszámlájára. A takarékszámlán lévő pénzt egy évig nem terheli pénztartási díj, tehát betevője egy év múlva változatlan összegben felveheti, vagy meghosszabbíthatja a lekötést. Ha a megtakarító az egy év letelte előtt mégis kiveszi a pénzét, ezt havi 1% pénztartási díj levonásával kaphatja meg. A takarékszámlán lévő összegeket a bankok hitelezik ki azoknak a vállalkozóknak/gazdáknak, akik a pénzt magyar áruk termelésének bővítésére akarják felhasználni. 3.5.5. A Fehér Program hatásai Milyen hatások várhatók az ismertetett lépésektől? ˇ Az élelmiszert és más közszükségleti cikkeket árusító üzletek tömegesen csatlakoznak a Magyar Áruk Bolthálózatához, hiszen a magyar árukat elkülönítő pénztári rendszer megvalósítási és fenntartási költsége jócskán megtérül a nagyobb forgalomból. ˇ A mezőgazdasági termelők értékesítési lehetősége megnő, nyugodtan bővíthetik termelésüket a megnövekedett kereslet kielégítésére. Hasonló hatás várható számos ipari kis- és középüzem esetében is. ˇ A bővítések egy részénél hitelre is szükség van. A fordulat kormánya erről közhitelkeret (lásd a Létbiztonság és harmónia c. programkönyv 2.3.4. pontját) rendelkezésre bocsátásával gondoskodik. Ez az újfajta hitelpiac a Fehér Program bevezetése után évről-évre erőteljesebben hat, minthogy a fehér számlákra kerülő havi összegek - amelyek a hitelekkel bővülő hazai kínálattal szembenálló fizetőképes keresletet biztosítják - négy év alatt megötszöröződnek. (Végül a fordulat kormánya a pénzforgalom egészére kiterjeszti a pénztartási díjat, ezzel teljessé teszi a geselli pénzreformot, és tartósan minimális szintre szorítja le a kamatot, mivel a kereslet-kínálat törvénye a hitelkamatok kialakulására is érvényes.) ˇ Az előzőekből nyilvánvaló, hogy a Fehér Program megnöveli a lakosság jelentős részének a fogyasztását, mégpedig magyar áru fogyasztását. Ennek folytán bővül azoknak a vállalkozóknak a termelése, akik árbevételükből magyar dolgozókat foglalkoztatnak, tehát a munkanélküliség is csökken. ˇ A biztos hazai piacra támaszkodó termelők könnyebben létesíthetnek export-kapcsolatokat, és megindulhat annak a súlyosan egészségtelen helyzetnek a javulása, amelyben a "magyar" export túlnyomó részét multik vámszabad területen létesített összeszerelő üzemeiből kikerülő termékek teszik ki, igen nagy arányban import-anyagok és import-alkatrészek felhasználásával, és egy sor más olyan körülmény között, amelyek összességükben azt jelentik, hogy - bár az ilyen export egyes statisztikai mutatókat szépít, amit jól ki lehet használni ködösítésre - az ilyen exportnak a magyar társadalom gazdasági állapotához alig van köze. ˇ A kereskedők érdekeltsége megnő magyar áruk beszerzésére és gyártatására. 3.5.6. A Fehér Program finanszírozása Honnan lesz az államnak pénze a keresetnövelésre és a termelésbővítő hitelekre? Gondoljunk végig egy példát, találomra választott kerek számokkal! Példánkban a fordulat kormánya az előzőekben felvázolt 20%-os keresetemelésre 400 milliárd forintot fordít, ennek áruval való fedezése érdekében a termelőknek nyújtandó hitelre pedig 100 milliárdot. Hogy megy végbe a vállalkozók efféle hitel-ellátása a fordulat után? Az Országgyűlés határozata alapján az Állami Valutahivatal kibocsát 10 millió darab 10.000 forintos bankjegyet. Ezt a demokratikusan választott hiteltestületek osztják szét a pályázó termelők között kamatmentesen, évi 2%-os kezelési költség ellenében. (Ez a hitelrendszer társadalmasításával válik lehetővé - lásd a Létbiztonság és harmónia c. programkönyv 2.3.4. pontját.) És hogy megy végbe a keresetek megnövelése? Az Országgyűlés határozata értelmében az illetékes minisztériumok révén a fizetést-nyugdíjat-családi-pótlékot kiutaló szervezetek felhívására a keresetemelésben részesülők egy általuk választott bankfióknál (postahivatalnál) "fehér bankszámlát" nyitnak. Ezeken a bankszámlákon havonta - számítógépes program révén - megjelenik a 20%-os keresetemelés összege - példánkban évi 400 milliárd forint összértékben. A dolgozók kapnak egy-egy fehér-kártyát, amivel havonta a Magyar Áruk Bolthálózata üzleteiben levásárolják a keresetemelés összegét. Ezek az összegek így a dolgozók fehér számláiról átkerülnek a boltok fehér számláira. Ebből a boltok - készleteik feltöltésére - ismét magyar árukat vásárolnak. A pályázó termelők közben megkapták a 10 millió darab 10.000 forintos bankjegyet a Valutahivataltól a hiteltestületek döntései révén. Ebből bővítik a termelést, és szállítják a boltokba a többlet magyar árut, a kereset-emelésre kibocsátott pénz fedezetét. A vevőktől a boltokhoz, majd a boltoktól a termelőkhöz átkerült "fehér számlapénz" a hitelek törlesztéseképpen részben visszakerül az Állami Valutahivatal számlájára, és ott megsemmisül. A keresetnövelés és a hitelek által keltett többlet-vásárlóerőt kiegyenlítette a termelés bővítése, tehát nincs infláció. (A 400 milliárd csak a fehér-számlákon szerepelt, ezt nem kellett bankjegyként kibocsátani. Ennek csak egy része semmisül meg hitel-visszafizetésként, a többi bővíti a forgalomban lévő pénzt, amire szükség is van.) A lépéssorozatot találomra választott kerek számokkal kísértük végig. Nyilvánvaló, hogy az összefüggések más számok behelyettesítésével is érvényesek. 3.5.7. Egybevetés a jelenlegi pénz-hitelrendszerrel A mostani bankrendszer alkalmatlan a magyar gazdaságot, a hazai termelést támogató gazdaságpolitika kiszolgálására. (TA) Érdemes végiggondolni, hogyan menne végbe, pontosabban: hogyan fordulna visszájára egy ilyen akció a jelenlegi (a fordulat előtti) rendszerben. Az Állami Adósságkezelő Hivatal kibocsátana 400 milliárd forint értékben államkötvényt - mondjuk - évi 20%-os kamatozással. Ezt a kereskedelmi bankok megvennék abból a hitelből, amit e célra a "Magyar Nemzeti" Banktól kapnak - mondjuk - évi 10%-os kamatra. A "Magyar Nemzeti" Bank kinyomtatna 40 millió 10.000 forintos bankjegyet, odaadná a kereskedelmi bankoknak, azok - megvásárolván az államkötényt - továbbadnák az Állami Adósságkezelő Hivatalnak, az pedig az illetékes minisztériumoknak, amelyek közvetítésével végül megkapnák a jogosultak. Az államkötvény kamatával, évi 80 milliárd forinttal megnövekednék a költségvetés jelenlegi - kereken - 800 milliárd forintos adósságszolgálati tétele, amit zömmel persze a dolgozóktól beszedett adókból fedeznek. Ezt a kamatot megkapnák a kereskedelmi bankok, kifizetnék belőle a bankárok havi többmilliós fizetését, évi sokmilliós jutalmát és márványpalotáik rezsijét, a felét pedig továbbfizetnék kamatként a "Magyar Nemzeti" Banknak, amely megint kifizetné belőle saját bankárainak a havi többmilliós fizetését és évi sokmilliós jutalmát. És ez így menne az idők végezetéig, mert amikor az államkötvények visszafizetésének ideje elérkezik, az Álla mi Adósságkezelő Hivatal újabb kötvényeket kellene, hogy kibocsásson a régiek visszavásárlásának fedezésére, és így tovább. A bankárok biztos, hogy jól járnának. (Az államkötvények zömét külföldiek, vagy külföldi tulajdonban lévő "hazai" bankok veszik meg, ez tehát a külfölddel szembeni eladósodást is növeli.) És hogyan jutnának hozzá a mai rendszerben a termelők a 100 milliárdos hitelhez? A kormány felkérné a "Magyar Nemzeti" Bankot, szíveskedjék hitelt nyújtani a kereskedelmi bankoknak, amiből a kereskedelmi bankok hitelt nyújtanának az általuk kiválasztott hiteligénylőknek. A hitelt felvevők egy része a bankárok cinkosaként megszökik a pénzzel, az így keletkezett banki veszteségeket aztán időről-időre az állam az adófizetők pénzéből kifizeti a bankoknak. Ez - kis sarkítással - a "bankkonszolidáció". A hitelek más részét megkapják a valódi termelők. Az ő kamatfizetésüknek és törlesztésüknek garantálásáról megint az államnak kellene gondoskodnia, nehogy a bankokat kockázat terhelje. A termelőktől befolyt kamatok aztán fedezik a bankárok sokmilliós jövedelmét, éppúgy, mint fentebb láttuk. Azt, hogy ki, milyen feltételekkel, milyen célra, milyen összegű hitelt kapott, természetesen a banktitok védené a gyanakvó szemektől. Ha valami disznóság mégis kiszivárogna, és az ügyészség hajlandó lenne nyomozást elrendelni , és az ügy végül bíróság elé kerülne, megindulna egy többéves procedúra, ahol egy bankelnök Bécsből üzenget a magyar hatóságoknak, míg végül minden vád alól föl nem mentik. 3.5.8. A forgásbiztosított pénz kiterjesztésének előkészítése A Fehér Program azért is alkalmas arra, hogy a nagy átalakulás egyik első lépése legyen, mert nem kell, hogy megelőzzék a nemzeti valuta védelmének és a vámrendszer átalakulásának bonyolult szakmai előkészítést igénylő lépései. (A hatalmi váltást azonban nem előzheti meg, mert a Fehér Programnak is feltétele a pénzkibocsátás visszavétele a demokratikus intézményrendszer hatáskörébe, ez pedig csak a pénzgyarmatosítást kiszolgáló politikai elit leváltása révén képzelhető el.) A Fehér Program jelentős "mellékhatása", hogy a lakosság széles rétegei megismerik a forgásbiztosított pénz fogalmát, a vele kapcsolatos technikákat, és a pénzforgalmi apparátusban is kialakulnak a megfelelő technikák, ismeretek, rutinok, A kormányzat stratégiai tervezői értékes tapasztalatokhoz jutnak, fontos elemzéseket végezhetnek el, és mindez elősegíti, hogy később - talán 5, talán több év múlva - nemcsak a "fehér pénz", hanem maga a nemzeti valuta is - nagyobb megrázkódtatások nélkül - forgásbiztosított pénzzé legyen átalakítható. (Megjegyzés: A Síklaky István ajánlása szerinti nemzeti gazdaságvédelem csak az euró kötelező és általános bevezetése előtt - és helyett - a Magyar Állam fizetőeszközével, a forinttal valósítható meg. Pontosítsunk: az euró bevezetése hazánkban gyakorlatilag már megtörtént, ám a hivatalosan sokat emlegetett és egyre későbbre tolt határidejű "euró-bevezetés" a forint megszüntetését, a nemzeti gazdaságvédelem lehetőségének feladását jelentené! - KSM)
Hisztéria mint fegyver
2007-12-18
Madárinfluenza mint hisztéria amely segített ellehetetleníti a Magyar vidéket. MAGYAR HAZÁÉRT, MAGYAR FÖLDÉRT FELELŐSÉGET ÉRZŐ HONFITÁRSAINK KÉRDÜNK BENNETEKET! Az egyéni gazdák érdekvédelmi szervezeteként mit tegyünk a folyamat megállítására. A leölt sok száz millió baromfi miatt azok birtokosai totális kétségbeesve várnak, tűrnek, félnek. Nem beszélve a háztájiban saját célra tartott állatokról, az állattartó telepek többsége bértartó, ebből adódóan ha kaphatnak is kártérítést, az nem őket illeti, mivel a gazdálkodásukat szabályzó szerződésekben erre az esetre nincs kitétel. Teljes anyagi felelőséggel tartoznak az általuk átvett baromfi állomány és a takarmány árával. A megállapodás nem tartalmaz engedményt az esetünkben elrendelt zárlat idejére. EL KELL TŰRNIE A SAJÁT TULAJDONÚ BIRTOKÁN ELKÖVETETT RADIKÁLIS BEAVATKOZÁST A GAZDÁNAK, AMIG NEM LESZ TÖBB AZ ÖNGYILKOS MINT A FERTŐZÉSBEN MEGHALT? Nem kívánjuk a hatósági szakemberek hozzáértését kétségbe vonni, de határozottan meg vagyunk győződve és erről bizonyítékaink is vannak, hogy ez a vész zömét elsősorban preventív okokból leölt állatok teszik ki. NEM AKARJA SENKI A FELELŐSÉGET VÁLLALNI, KOCKÁZTATNI NETÁN GYÓGYÍTANI? Kik és milyen bíróság előtt fog(nak) felelni ezért? A Földön 6 milliárd ember él. Az elmúlt 10 évben 61 fő halt meg a világon madárinfluenzában. Ez évente 6,1 elhalálozás a 6 milliárdból. Ez nagyjából azt jelenti, hogy évente minden 1 milliárd emberből 1 fő hal meg a madárinfluenza miatt. Magyarországon 10 millió ember él. A 10 millióból évente 4000 fő hal meg kórházi fertőzés miatt, tehát nem abban a betegségben, amiért kórházba került, hanem azért, mert a kórházakban a nem megfelelő higiénés állapotok miatt fertőzést kapott, s ez okozta a halálát. Jó lenne tudni, hogy 2005-ben hogyan alakult ez a fajta elhalálozás. A dohányzás miatt ma naponta 77 fő hal meg Magyarországon. A rák miatt napi 100 főnél nagyobb ez a szám. Szívinfarktus, valamint egyéb szív- és érrendszeri betegségek miatt szintén 100-nál több fő hal meg naponta csak Magyarországon. Közlekedési balesetben is átlag 3-4 fő halálozik el naponta hazánkban. Vajon hányan halnak éhen naponta a Földön? Valószínű többen, mint madárinfluenzában az utóbbi tíz évben! Sokan halnak meg naponta állatoktól kapott betegségekben is. Van aki maláriában, van akit egy pók csípett meg, vagy a kígyó mart meg, de van akit kutya, vagy más vadállat tépett szét. Lehet kapni veszettséget, Lyme-kórt, kullancs okozta agyhártya-gyulladást stb., folytathatnám még e felsorolást. Környezetemben sokan foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy beszüntetik a kisállattartást, mert a háztájiban nem tudják biztosítani az előírt feltételeket és mert a gazdálkodásuk eredményének nincs jövedelemhányada. Hova jutott az ember a baromfiudvarban békésen kapirgáló tyúkoktól a globalizálódó világ százezres nagyságrendű baromfitenyészeteiben kannibalizmusban szenvedő, tápos, mindenféle betegségre hajlamos csirkékig? Vigyázat, mert volt, van és lesz száj- és körömfájás, sertéspestis, tüdővész, takonykór, kergemarha-kór, kergebirka-kór, papagáj-kór és természetesen madárinfluenza és még ki tudja milyen egyéb állatbetegség! AZ ORVOSAINK GYÓGYÍTÁS HELYETT A LIVIDÁLÁST FOGJÁK GYAKAOROLNI? Mennyire jogszerű ez? Mennyire állja meg a Magyar és az EU alkotmány normáját? Miért a madárinfluenza élvez ilyen prioritást, s nem mondjuk a kórházi fertőzés, vagy a rák, illetve a Lyme-kór? A félelemben tartott emberek kiszolgáltatottnak érzik magukat, és úgytűnik a háttérhatalom urainak éppen ez a kiszolgáltatottság érzés fenntartása a cél. Közülük még senkit sem ítélt el egy törvénykező hatalom sem rémhírterjesztés miatt. Folytassuk a matematikát? - Madárinfluenza miatt a Földön több mint 300 millió háziszárnyast öltek meg, holott a tollat fertőtleníteni lehet, a beteg állat húsában pedig 70 Celsius fok feletti hevítés (sütés-főzés) hatására elpusztulnak a madárinfluenza kórokozói, tehát nem kellett volna kivonni a táplálékláncból több százmillió baromfit. Hatmilliárd embert nem lehet beoltani, de sokszáz-milliót igen, tehát hatalmas üzlet az oltóanyag, s talán ebből a magyar gyógyszergyártásnak is csurran-cseppen, mert állítólag a magyar vakcina jó. Az oltóanyagnál is nagyobb üzlet, hogy a leölt sok százmillió baromfi megüresedett helyére el lehet adni az ivadék kisállatokat, ha úgy dönt a termelő, hogy a kockázat ellenére ismét foglalkozik baromfitenyésztéssel.

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.